Entra les dades de la inspecció

Per entrar les dades de la inspecció accedeix a l'espai d'usuari amb les teves claus d'accés (LOGIN al MENÚ SUPERIOR).

Enviar les dades és essencial pel bon funcionament del projecte. La inspecció del riu, a més de ser profitosa per als grups de voluntariat, pren sentit quan compartim aquest coneixement amb la comunitat. Fer públiques les dades és donar a conèixer l’estat de salut dels nostres rius i rieres i destacar el voluntariat com agent de canvi en la custòdia i conservació del medi natural. Per aquest motiu, la vostra missió com a voluntaris i voluntàries de Projecte Rius només és completa si feu aquest pas. La vostra aportació és molt important!

Thumbnail