Custòdia fluvial

La custòdia del territori ofereix estratègies i instruments amb el propòsit d’implicar a propietaris, administracions i usuaris del territori en la conservació dels valors naturals, cultural i paisatgístics d’un entorn. Per aconseguir-ho, es promouen acords i es consensuen diferents accions participatives, d’educació i de restauració. Els grups de voluntariat de Projecte Rius sovint hi tenen un paper protagonista com a vetlladors del bon estat ecològic de l’espai fluvial.

Al llarg dels anys hem dut a terme els següents porjectes de custòdia:

 

Les Franqueses del Vallès i Canovelles. Recuperació de les riberes del Congost i de la riera de Carbonell (des de 2013).

L'adopció té com a objectiu conservar i millorar un espai fluvial catalogat com a espai d'importància comunitària dins la Xarxa Natura 2000. Hi participa el Consell de Poble de Llerona, els ajuntaments de les Franqueses del Vallès i Canovelles i el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs. S’han desenvolupat diverses etapes de restauració ecològica combinades amb activitats d’educació ambiental; tot plegat amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la recuperació de la biodiversitat autòctona. 

 

Aiguafreda i Seva. Rehabilitació ambiental i revalorització social de la riera de Martinet (des de 2007).

S'ha realitzat una diagnosi de l'estat de la riera de Martinet, complementada amb estudis de flora i fauna, a partir dels qual s'han portat a terme actuacions de recuperació, millora i difusió dels valors naturals i culturals de la vall de Martinet. HI destca la recuperació de l'antiga resclosa i canal de rec, elements patrimonials del segle XIX. L’adopció és possible gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries de l’Associació Martinet, la finca El Saüc de Salgot i l’Ajuntament. Darrerament s’ha afegit al projecte l’Ajuntament de Seva.

 

Aiguafreda i Centelles. Recuperació de l’entorn fluvial de la font d’en Pinós (2012-2017).

La iniciativa ha consistit en la recuperació de l’entorn fluvial de la font d’en Pinós, un indret que es trobava abandonat i que gràcies a la tasca del veïnat i de l’Associació Martinet, així com a la complicitat d’ambdós consistoris i algunes empreses locals, torna a ser accessible a la població. En aquest sentit, s’ha instal·lat una passarel·la sobre el riu Congost, s’ha recuperat el flux d’aigua de la font i s’ha condicionat l’espai gràcies a la retirada de deixalles, el reforç de la cobertura, la instal·lació de mobiliari urbà i refugis per a fauna. 

 

Bigues i Riells. Recuperació del Passeig del Tenes i de la Central de Sant Martí del Fai (2008-2020).

L'adopció comprèn dos espais diferents. Al nucli de Bigues s'han realitzat treballs de recuperació, comunicació i sensibilització ambiental en el marc del sender fluvial anomenat "Passeig del Tenes". A Riells del Fai s'està rehabilitant tot l'entorn natural, així com l'edificiació, de la finca de l'antiga central hidroelèctrica de Sant Martí del Fai. Les adopcions són possibles gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries del BIR Tenes, la finca de l’Hotel Molí de la Torre, la finca de la Central de Sant Martí del Fai i el suport de l’Ajuntament.

 

Martorell. Recuperació de la Tortuga de Rierol (des de 2007, actualment funciona de manera autònoma).

L'any 2007 es va realitzar un projecte de gestió de tortugues exòtiques i de recuperació de tortugues de rierol al riu Llobregat al seu pas per Martorell. La difusió del projecte es va centrar en la importància de no alliberar tortugues de Florida als espais naturals. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la a la participació del CRARC, l’Ajuntament de Martorell i els voluntaris de Martorell Viu, que continuen realitzant campanyes de seguiment.

 

Dosrius. Recuperació i millora de l'entorn fluvial a Dosrius (2007-2009).

Es varen dur a terme diverses accions per tal de recuperar els marges i les zones de ribera més degradades, amb la consolidació dels marges, la limitació dels accessos i reforestació, tot plegat sota el nom "Apropem la riera". L’adopció fou possible gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries de la Plataforma El Roure.

 

 

Cardedeu. Eradicació de quelonis al·lòctons en la riera de Cànoves (2007).

Durant el mes de juliol i agost de 2007 es va desenvolupar un camp de treball jove internacional per tal de recuperar la riera de Cànoves, especialment a nivell de biodiversitat amb el control de tortugues exòtiques, neteges i inspeccions. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la a la participació del Casal de Joves de Cardedeu.

 

 

Collserola. Procés participatiu de la Riera de Vallvidrera (de 2006 a 2014).

Seguint la Directiva Marc de l'Aigua s'ha impulsat un procés de participació ciutadana al voltant de la riera, amb una important campanya de difusió i sensibilització ambiental a Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. El projecte és impulsat per Associació Hàbitats, el Parc Natural de Collserola i la Universitat de Barcelona.

 

 

Olesa de Montserrat. Adopció del tram de Vilopou-Ca l'Isard al riu Llobregat (2005-2007).

Es van portar a terme neteges, plantacions i accions de gestió de flora al·lòctona per tal de recuperar els hàbitats autòctons. Es va rehabilitar una bassa per a amfibis a la riera de Parellades i es va realitzar una prova pilot de recuperació de la tortuga de rierol i diversos materials de sensibilització, gràcies a la participació dels alumnes de l’escola Povill. També van col·laborar entitats locals, de pescadors i el CRARC.

 

Abrera. Recuperació del Torrent Gran d'Abrera (des de 2004,  actualment funciona de manera autònoma).

El Torrent Gran d'Abrera té un excepcional valor ecològic i paisagístic malgrat trobar-se en una zona afectada per grans presions antròpiques. Actualment s'ha adequat una ruta fluvial i es desenvolupen actuacions de gestió i potenciació del bosc de ribera, a més d’accions de sensibilització sobre l'espai. L’adopció és possible gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries de l’Associació ANDA, que a dia d'avui lidera la iniciativa.

 

Avinyó. Planificació i dinamització de la riera Gavarresa (des de 2003,  actualment funciona de manera autònoma).

L'adopció comprèn el tram entre el Pont Vell fins a la Font del Tomàs. S'ha realitzat un estudi previ del tram, s'han desenvolupat accions per la recuperació ecològica i paisatgística, especialment del bosc de ribera. També s'ha treballat en la recuperació social de l'entorn amb la creació d'un itinerari i accions de divulgació del projecte. L’adopció és possible gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries del Grup Ecologista d’Avinyó.

 

Amer. Recuperació i millora del patrimoni de la Riera d'Amer (2003-2010).

El projecte s'ha centrat en la recuperació i obertura del camí "vora riu" que ressegueix la Riera d’Amer (Riu Brugent) i que es troba comprès entre l’aiguabarreig del Ter amb el gorg de Santa Margarida. Totes les iniciatives han estat acompanyades d'una important campanya de difusió per tal d'involucrar a la població local. L’adopció és possible gràcies a la participació dels voluntaris i voluntàries de les entitats locals d’Amer.

Thumbnail