Amfibis i rèptils

Els amfibis són un dels grups faunístics més amenaçats del món, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Al voltant del 40% de les espècies conegudes estan amenaçades i les poblacions estan decreixent bruscament des de la dècada dels 80. Les principals causes d’aquest declivi son la pèrdua d’hàbitats, la contaminació, els efectes derivats del canvi climàtic i les malalties emergents.

Volem compartir amb vosaltres la necessitat de ser respectuosos amb aquestes espècies i el seus hàbitats. Per aquest motius, l’any 2019 el Projecte Rius pararà especial atenció als amfibis i als rèptils.

És molt important que els voluntaris i voluntàries del Projecte Rius prenguin consciència d’aquest fenomen i com abordar-lo durant la inspecció fluvial. Conductes com observar sense intervenir ni manipular aquests animals, desinfectar el material de la inspecció després de cada ús o alertar les autoritats en cas de detectar anomalies com mortalitats massives o indici de malalties com la quitridiomicosi poden contribuir decisivament a la supervivència d’aquestes espècies.

Aquesta iniciativa es desenvolupa conjuntament amb la Societat Catalana d’Herpetologia i Paisatges Vius i compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Materials relacionats :

Thumbnail