El projecte

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitat, una entitat sense afany de lucre que des del 1997 treballa per apropar les persones als rius i les rieres.  

El projecte neix al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia), on professorat i alumnes conceben una iniciativa que combina la vessant ambiental amb la social, ideant així un gran projecte de participació ciutadana i de voluntariat ambiental per l'anàlisi, seguiment i millora dels ecosistemes fluvials.

El Projecte Rius basa la seva tasca en tres pilars fonamentals:  

  • La importància de l’educació per conèixer millor els ecosistemes aquàtics.
  • La constància del treball del voluntariat, que vetlla per la conservació d’un tram de riu a l’àmbit local.
  • El foment de la participació ciutadana, com a eina fonamental que ens condueix cap a una societat més conscient i capacitada per emprendre accions de protecció i millora d’aquests ecosistemes.
Thumbnail