Inspeccio del riu

El Projecte Rius es fonamenta en el treball en xarxa que realitzen diferents grups de voluntaris a tot Catalunya. Els grup realitzen dues inspeccions anuals d’un tram de riu o riera que ells mateixos trien i que, normalment, és proper al seu domicili.

Amb el conjunt de resultats s’elabora cada any l’informe RiusCat, que mostra l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya. A més, es configura una base de dades històrica sobre l’evolució dels cursos fluvials. Aquestes dades són vàlides per a la recerca científica.

Voleu ser voluntaris?

Consulteu dades i resultats

Thumbnail